Методичні рекомендації щодо співставлення кваліфікацій до Національної рамки кваліфікацій

Мова видання: укр., англ.
Рік випуску: 2015
Сторінок: 118
Оправа: м’яка


Контекстом та вихідним пунктом для розробки НРК в Україні стало створення Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (ЄРК), яка набрала чинності 23 квітня 2008 року за рекомендацією Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу.Ця рекомендація закликає Країни‐члени ЄС "
1. використовувати Європейську рамку кваліфікацій як еталонний інструмент для порівняння рівнів кваліфікацій різних систем кваліфікацій, а також для поширення навчання впродовж життя та поширення рівних можливостей в інформаційному суспільстві, та для подальшої інтеграції європейського ринку праці, водночас, поважаючи багате розмаїття національних систем освіти;
2.співвіднести свої національні системи з Європейською рамкою кваліфікацій до 2010року, зокрема шляхом зіставлення, у прозорий спосіб, своїх кваліфікаційних рівнів до рівнів ЄРК та, якщо можливо, шляхом розробки національних рамок кваліфікацій відповідно до національного законодавства та практик;...". У додатку до рекомендацій наводиться визначення національної рамки кваліфікацій (НРК) як "інструмента класифікації кваліфікацій за низкою критеріїв для визначених рівнів здобутого навчання, метою якого є інтеграція та координація національних підсистемкваліфікацій та покращення прозорості, доступності, можливостей перехову та якості кваліфікацій по відношенню до ринку праці та громадянського суспільства".

© Видавництво "Арт Економі", Київ-2015