Забезпечення якості освіти у системі професійної освіти і навчання

Мова видання: укр., англ.
Рік випуску: 2015
Сторінок: 56
Оправа: м’яка


Мета цього документу – долучитися до обговорення формування нових підходів до забезпечення якості професійно‐технічної освіти в Україні. Основні цільові групи – це учасники системи (перед усім заклади професійно‐технічної освіти) та зацікавлені сторони (органи влади та соціальні партнери) цього процесу. Цей документ створений на самперед з практичних міркувань, щоб стати «допоміжним довідниковим документом» (як у повній, так і у скороченій формі) у поєднанні з семінарами для учасників системи та зацікавлених сторін, що організовуються в рамках проекту Twinning. Документ складається із трьох частин: Перша частина містить концептуальну базу для обговорення напрямків розвитку системи забезпечення якості у професійній освіті і навчанні. Тут подано визначення основних актуальних понять, короткий огляд ключових теоретичних та практичних питань, а також роль забезпечення якості як залежної змінної з огляду на різні етапи у спектрі централізації/децентралізації у теорії і практиці професійної освіти і навчання. Вона також стисло описує суть дискусій у контексті роботи із забезпечення якості у професійній освіті і навчанні, яка ведеться на рівні формування європейської політики у рамках програми EQAVET (Європейська система забезпечення якості у професійній освіті). У другій частині йдеться про підґрунтя виникнення питання забезпечення якості у контексті розробки політики професійно‐технічної освіти в Україні. Виходячи з цього, описується та аналізується також і поточна система забезпечення якості у країні. Порівнюються та протиставляються підходи та практика в інших країнах з огляду на моделі передового досвіду, розроблені на європейському рівні (Європейська базова рамка забезпечення якості професійної освіти і навчання ‐ EQARF) та на національному рівні (вибрані країни Європи). Третя частина описує різні існуючі варіанти за нинішніх обставин. Зважаючи на те, що забезпечення якості – це поняття, залежне від інших аспектів політики професійної освіти і навчання, зокрема децентралізації, можливі різні моделі забезпечення якості. У цій частині наведено різні варіанти та проаналізовано їх особливості, переваги та недоліки, проте не з метою пропагування певних моделей, а для того, щоб задати структуру та напрямки обговорень підчас семінарів, що будуть проводитися у зв’язку із проектом Twinning, та під час дискусій на інших майданчиках. Ця частина не дає рекомендацій, а радше визначає питання, що потребують відповідей.

© Видавництво "Арт Економі", Київ-2015

  • Попередня
  • Ctrl
  • Наступна