О.П. Васильченко
Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина та його ціннісні виміри в конституційному праві України

Мова видання: укр.
Рік:2014
Сторінок: 476
Оправа: тверда
ISBN: 978-966-2576-95-5

У монографії здійснено комплексний аналіз сутності та особливостей конституційно-правового закріплення і практики реалізації принципу рівності прав та свобод людини і громадянина в Україні. Досліджено процес трансформації ідеї рівності у принцип правової рівності та його еволюцію в Україні. З’ясовано зміст, соціальне призначення та місце принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в системі принципів конституційного права України, його відповідність сучасним міжнародним стандартам у галузі прав людини. Охарактеризовано сучасний стан конституційно-правового регулювання принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні, з’ясовані особливості реалізації його складових елементів. Проаналізовано конституційно-правові гарантії реалізації принципу правової рівності. З’ясовано конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності прав та свободи людини і громадянина, а також особливості конституційно-правової відповідальності за його порушення. Визначено напрямки розвитку і вдосконалення конституційно-правового закріплення та практики реалізації принципу рівності прав та свобод людини і громадянина в Україні. Для науковців та фахівців у галузі конституційного права, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться проблемами конституційного регулювання відносин у сфері прав людини.

© Видавництво "Арт Економі", Київ-2014

  • Попередня
  • Ctrl
  • Наступна