Впровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні. Сучасний стан і перспективи на майбутнє

Мова видання: укр., англ.
Рік випуску: 2015
Сторінок: 53
Оправа: м’яка


Мета цього документа – підтримати поточні дискусії та заходи щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій (НРК) в Україні. У першому розділі документа представлені аналітичні категорії, пов’язані з впровадженням НРК: типи рамок відповідно до їх цілі, коло завдань, обсяг рамок, офіційний статус, етапи впровадження і процеси реформування як частина впровадження НРК. Ці категорії дають можливість охарактеризувати різні НРК крізьпризму порівняльної перспективи. Другий розділ документа містить аналіз ситуації в Україні з окресленням особливостей української НРК на основі вищезгаданих аналітичних категорій, а також детальніше розглядає План заходів щодо впровадження НРК та інші офіційні документи, пов’язані зі Стратегією розвитку національної системи кваліфікацій. Особлива увага приділяється посиленню зв’язків між професійно‐технічною та вищою освітою через впровадження НРК і залученню до цього процесу соціальних партнерів. Третій розділ висвітлює ті важливі питання, які потрібно врахувати в процесі впровадження НРК. Перше з них стосується «гармонізації» понять, підходів та систем управління з особливим акцентом на потребі створити нові інституції. Друге пов’язане з тим, як сприяти подальшому зближенню ПТО з вищою освітою, при цьому забезпечивши чітке розрізнення типів кваліфікацій. Третій аспект – це підвищення участі зацікавлених сторін у процесі НРК. В кінці розділу всі ці три питання об’єднані в рамках наступного кроку у впровадженні НРК – зіставлення існуючих кваліфікацій з НРК і їх розподіл по рівнях.

© Видавництво "Арт Економі", Київ-2015