Кредитні системи для навчання впродовж життя та Національна рамка кваліфікацій у Данії

Мова видання: укр., англ.
Рік: 2015
Сторінок: 71
Оправа: м’яка


Системи професійної освіти регулярно змінюються у відповідь на зміни потреб ринку праці. Деякі із таких змін були пов’язані із розвитком і застосуванням компетентностей у контексті навчання, орієнтованого на результат. Це також стосувалось питання, яким чином можна поєднати теорію і практику у системі опису кваліфікацій. На політичному рівні увагу запровадженню кредитних систем почали приділяти у 1990-х роках у відповідь на певні істотні структурні проблеми, що спостерігались на ринку праці. Це спричинило занепокоєння щодо обмежених можливостей системи професійної освіти пропонувати низько-кваліфікованим робітникам доступ до більш кваліфікованих робіт/професій, а також щодо слабкого зв’язку між професійною освітою та системою вищої освіти.

© Видавництво "Арт Економі", Київ-2015